Pravidla soutěže o dárkové předměty filmu STRAŠIDLA

O co jde?

Soutěž je velmi jednoduchá: stačí registrovat svojí emailovou adresu a potvrdit tlačítkem odeslat.

Termín konání soutěže

Zúčastnit se soutěže je možné od 25. 7. 2016 do 22. 8. 2016.

Vyhlášení posledních vítězů proběhne do 30.8. 2016. Prvních 5 soutěžících v pořadí 50.vyhrávájí cenu dle nabídky a počtu cen.

Soutěž je omezena počtem jednotlivých cen.

Kdo se může zúčastnit soutěže?

Soutěžící mohou být děti i dospělí, kteří mají trvalé bydliště v ČR a v termínu konání soutěže prostřednictvím STRASIDLAFILM.CZ se zúčastní soutěže. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele soutěže a pořádajících agentur ani jejich osoby blízké.

Do soutěže se přihlašuje řádnou registrací na STRASIDLAFILM.CZ.

O zařazení do soutěže dostane každý soutěžící potvrzení v podobě e-mailové zprávy.

Každá emailová adresa může být použita jenom jednou po celou dobu trvání soutěže.

Výherci budou obesláni emailem (a dotázáni na výběr dárkového předmětu společně s adresou doručení).

Ochrana osobních údajů

Účastí v této soutěži vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s tím, aby takto poskytnuté údaje, včetně jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonického spojení, adresy a dalších údajů elektronické komunikace, byly zpracovávány Organizátorem za účelem vyhodnocení této soutěže a za účelem nabízení dalších produktů a služeb organizátora, a to po dobu deseti let. Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že je informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že tyto údaje poskytl dobrovolně, je informován, že může požadovat jejich opravu či úpravu a že může svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů kdykoli odvolat. Účastník souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty ke zpracování třetím osobám, a to společnosti FALCON a.s..

Vyhodnocení – výhry

Každý 50. soutěžící vyhrává (5 soutěžících v pořadí po 50)

Pořadí soutěžících je dané termínem vyplnění registrace, která probíhá na konci soutěže. Výherci získají výhru od pořadatele soutěže.

Výhry

Každý 50. vyhrává dárkový předmět HLEDÁ SE DORY ve filmu z nabídky.

O vyhodnocení bude vyhotoven „Zápis o vyhodnocení soutěže“, který bude obsahovat: datum vyhodnocení, seznam výherců a dohodnutý způsob předání výhry. Pokud si výherce výhru nepřevezme domluveným způsobem v domluveném termínu, propadá taková výhra bez náhrady ve prospěch organizátora. Celkový počet výher je omezený na 5 výher(dárkový balíček) Distribuce výher proběhne do 14 dnů od vyhlášení vítězů.

balicek strasidla

Pořadatel, organizátor

Pořadatelem soutěže je společnost FALCON a.s., organizátorem soutěže je společnost FALCON a.s.Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a bez nároku soutěžících na vydání výher soutěž zrušit nebo změnit, pokud tím budou ohroženy či narušeny jeho zájmy.